თბილისი გარდენსი

დამკვეთი: შპს „BD Property“

დაწყების თარიღი: 2019 წელი

დასრულების თარიღი: 2021 წელი

მისამართი: ქ. თბილისი, ასათიანის ქ. #10

დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

 

1/1