საოფისე შენობა

დამკვეთი: შპს გლობალ ფარმი

დაწყების თარიღი: 01.03.2021

დასრულების თარიღი: 07.2021

დანიშნულება: საოფისე

მისამართი: პეტრე ქავთარაძის 20

1/2