მესტია სეტი

დამკვეთი: შპს „m² სვანეთი“

დაწყების თარიღი: 2019 წელი

დასრულების თარიღი: 2020 წელი

დანიშნულება: სასტუმრო

1/4

BK Construction