სავაჭრო ცენტრი "დომინო"

დამკვეთი: CBD Development

დაწყების თარიღი: 2020 წელი

დასრულების თარიღი: 2021 წელი

დანიშნულება: სავაჭრო ცენტრი

მისამართი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზ. #25

1/4