საცხოვრებელი სახლი ფალიაშვილზე

დამკვეთი: შპს „რიელ ესთეით სოლუშენს“

დაწყების თარიღი: 2015 წელი

დასრულების თარიღი: 2017 წელი

 

მისამართი: ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. #13/8

დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

1/2

BK Construction