ამბერის სასტუმრო ქ. თელავში

დამკვეთი: შპს „მ2 ჰოსპიტალიტი“

დაწყების თარიღი: 2020 წელი

დასრულების თარიღი: 2022 წელი

დანიშნულება: სასტუმრო

1/1

BK Construction