საცხოვრებელი სახლი თელავში

ქ. თელავში, ქეთევან წამებულის ქ. #5, #7 და #9-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია.

დამკვეთი: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

დაწყების თარიღი: 2019 წელი

დასრულების თარიღი: 2020 წელი

დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

1/2

BK Construction