სასტუმრო ახაშენში

დამკვეთი: შპს „კახეთი ვაინ ენდ სპა“

დაწყების თარიღი: 2019 წელი

დასრულების თარიღი: 2021 წელი

დანიშნულება: სასტუმრო

1/3

BK Construction