სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრი კახეთი – იონი

დამკვეთი: კახეთი იონი

დაწყების თარიღი: 2010 წელი

დასრულების თარიღი: 2011 წელი

მისამართი: ქ. გურჯაანი

სამშენებლო ფართი: 600 კვ.მ.

პროექტის ღირებულება: 1 მლნ 100 000 ევრო

დანიშნულება: სამედიცინო ცენტრი

1/1

BK Construction