არქი ცენტრალური პარკი

დამკვეთი: შპს „გრინ სითი“

დაწყების თარიღი: 2019 წელი

დასრულების თარიღი: 2021 წელი

დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

1/1